Lesinhoud

Fysieke lichaam

Een groot deel van de tijd in de lessen besteden we aan ons fysiek lichaam. Kennis over fysiologie, krachthuishouding, lichaamsbeweging en functionaliteit komen aan bod. Het gaat er vaak niet om welke beweging je maakt, maar veel meer over hoe je beweegt. Ook in samenwerking met de omgeving en de vloer. Zie bijvoorbeeld het filmpje ‘Doorgeven’.

Tijdens een seizoen doorlopen we het hele lichaam om vastgeroeste lichaamspatronen te doorbreken en het lijf soepeler te maken. Het lichaam is gemaakt om verschillende delen te laten samenwerken, het doel is dan ook om te komen tot ‘full-body-movement’. Dit gaat vaak gepaard met het afleren van vastgelopen of geïsoleerde bewegingspatronen en houding. Thema’s die tijdens een seizoen chronologisch aan bod komen zijn: voeten – unlock your core (bekken) – heiligbeen – si-gewricht – schouders – armen en handen (E-mei) – ademtechniek en buik – nek en kaak – zenuwstelsel – en de verbinding van alle elementen binnen het hele systeem. Op deze site zie je enkele willekeurige lesmomenten. Let dan niet op de bewegingen, maar altijd op de kwaliteit van bewegen.

In het filmpje ‘Voeten’ worden bijvoorbeeld de voeten en het gebruik van de voeten toegelicht. Onze mind maakt constant onderscheid, maar het lichaam wil graag als systeem samenwerken. Als de uiteinden (voeten, handen, kruin) van het lichaam vastzitten, dan is de hele motorieke vrijheid van het lichaam beperkt. Nu is het zeker niet de bedoeling om gedurende de hele dag een soort perfecte houding of volledige staat van fysieke vrijheid na te streven. Maar het wordt als een welkome afwisseling ervaren om al het mooie creëren gedurende de werkweek, tijdens de lessen af te wisselen met het ontspannen van het lichaam en het uitbreiden van de ‘range of motion’.

Het ontspannen van het spierstelsel gaat gepaard met het ontlasten van de gewrichten. Daarom zijn een aantal thema’s vernoemd naar de gewrichten. De gewrichten in ons lichaam zijn vaak de zwakste plekken die na langdurig verkeerd gebruik last kunnen veroorzaken. Tijdens de lessen leer je hoe je druk kunt verminderen in de gewichten (bijv tussenwervelruimtes) en hoe je je gewicht en kracht weer over de gehele lengte en diepte van de spierbuiken kunt verdelen. We trainen hierdoor niet alleen de oppervlakkige skeletspieren maar ook die dieperliggende lagen.

Als je het spierstelsel weer mooi homogeen en volledig gebruikt, ontstaat er ruimte voor een focus op het (myo-)fascianetwerk (bindweefsel en pezen). Door verzachting van ‘effort’ maak je het netwerk aan fascia weer losser, sterker en soepeler. Zie filmpje ‘Fascia’. Als de gewrichten ontlast zijn van druk, kan het skelet weer vrijer komen in het lichaam en kan je ook de botten ‘trainen’. Botten zijn namelijk flexibel, vormbaar naar mate van belasting, en cruciaal in de productie van bloedlichaampjes.

De snelste weg uit het hoofd is naar het lichaam. Maar in de lessen geven we zeker ook aandacht aan het hoofd. En onze behoeftes en emoties.

Doorgeven

Voeten

Bekken Loslaten

Fascia

Bekken

Fysieke lichaam

Een groot deel van de tijd in de lessen besteden we aan ons fysiek lichaam. Kennis over fysiologie, krachthuishouding, lichaamsbeweging en functionaliteit komen aan bod. Het gaat er vaak niet om welke beweging je maakt, maar veel meer over hoe je beweegt. Ook in samenwerking met de omgeving en de vloer. Zie bijvoorbeeld het filmpje ‘Doorgeven’.

Doorgeven

Tijdens een seizoen doorlopen we het hele lichaam om vastgeroeste lichaamspatronen te doorbreken en het lijf soepeler te maken. Het lichaam is gemaakt om verschillende delen te laten samenwerken, het doel is dan ook om te komen tot ‘full-body-movement’. Dit gaat vaak gepaard met het afleren van vastgelopen of geïsoleerde bewegingspatronen en houding. Thema’s die tijdens een seizoen chronologisch aan bod komen zijn: voeten – unlock your core (bekken) – heiligbeen – si-gewricht – schouders – armen en handen (E-mei) – ademtechniek en buik – nek en kaak – zenuwstelsel – en de verbinding van alle elementen binnen het hele systeem. Op deze site zie je enkele willekeurige lesmomenten. Let dan niet op de bewegingen, maar altijd op de kwaliteit van bewegen.

Bekken

Bekken Loslaten

In het filmpje ‘Voeten’ worden bijvoorbeeld de voeten en het gebruik van de voeten toegelicht. Onze mind maakt constant onderscheid, maar het lichaam wil graag als systeem samenwerken. Als de uiteinden (voeten, handen, kruin) van het lichaam vastzitten, dan is de hele motorieke vrijheid van het lichaam beperkt. Nu is het zeker niet de bedoeling om gedurende de hele dag een soort perfecte houding of volledige staat van fysieke vrijheid na te streven. Maar het wordt als een welkome afwisseling ervaren om al het mooie creëren gedurende de werkweek, tijdens de lessen af te wisselen met het ontspannen van het lichaam en het uitbreiden van de ‘range of motion’.

Voeten

Het ontspannen van het spierstelsel gaat gepaard met het ontlasten van de gewrichten. Daarom zijn een aantal thema’s vernoemd naar de gewrichten. De gewrichten in ons lichaam zijn vaak de zwakste plekken die na langdurig verkeerd gebruik last kunnen veroorzaken. Tijdens de lessen leer je hoe je druk kunt verminderen in de gewichten (bijv tussenwervelruimtes) en hoe je je gewicht en kracht weer over de gehele lengte en diepte van de spierbuiken kunt verdelen. We trainen hierdoor niet alleen de oppervlakkige skeletspieren maar ook die dieperliggende lagen.

Als je het spierstelsel weer mooi homogeen en volledig gebruikt, ontstaat er ruimte voor een focus op het (myo-)fascianetwerk (bindweefsel en pezen). Door verzachting van ‘effort’ maak je het netwerk aan fascia weer losser, sterker en soepeler. Zie filmpje ‘Fascia’. Als de gewrichten ontlast zijn van druk, kan het skelet weer vrijer komen in het lichaam en kan je ook de botten ‘trainen’. Botten zijn namelijk flexibel, vormbaar naar mate van belasting, en cruciaal in de productie van bloedlichaampjes.

Fascia

De snelste weg uit het hoofd is naar het lichaam. Maar in de lessen geven we zeker ook aandacht aan het hoofd. En onze behoeftes en emoties.

Het subtiele (interne) lichaam – ego

Naast het waarneembare fysieke lichaam is er ook ons interne lichaam, de wereld van gedachtes, emoties en behoeftes. Deze zijn net zo echt en onderdeel van onze realiteit als ons fysieke lichaam. We zijn ons wel bewust van hoe zeer deze met elkaar te maken hebben. Het lichaam volgt ons hoofd en de emoties en deze beïnvloeden elkaar constant. In de lessen besteden we ook aandacht aan deze connectie. Zie het filmpje hiernaast. Verder leer je in de lessen hoe je de mind kunnen ontspannen en emotie kunnen ‘expanderen’. Dit gaat gepaard met het ontspannen van verschillende delen van ons fysieke lichaam.

(Over-)spanning en verkeerde lichaamshouding ontstaan vaak door aangeleerde mentale of emotionele patronen. Het loslaten van het lichaam doorbreekt deze patronen. Het gericht ontspannen van de mind en emoties geeft weer een mogelijkheid tot het ontspannen van het lichaam. Een tool die we tijdens de lessen inzetten is ‘semi-spontane beweging’. Zie filmpje ‘Spontane Beweging’. Door het loslaten van het spierstelsel kunnen we het lichaam spontaan laten zoeken naar opening en samenwerking. Dit doorbreekt ons bewegingspatroon buiten onze aangeleerde mentale en emotionele kaders waarin we normaal gezien bewegen.

Een beoefenaar komt er al snel achter dat het lichaam (fysiek en subtiel) volledig ontspannen niet mogelijk is. Je gaat je realiseren dat spanning en ontspanning twee kanten zijn van dezelfde medaille. We oefenen in de vaardigheid om spanning en ontspanning samen te brengen, daar ligt de potentie van loslaten. Hiermee kan ook vibratiekracht worden ontwikkeld. Zie het ook het filmpje ‘Krachten’. Zonder spanning (bijvoorbeeld celwand) kan er niets plaatsvinden of gecreëerd worden. Bij de ervaring van volledige ontspanning blijft er altijd een subtiele sluier van (bewuste en onbewuste) spanning over – het ego. Een ander woord voor ego is het Engelse woord ‘effort’. In de les kunnen we deze ‘effort’ integreren in ons systeem door deze onbevooroordeeld te observeren.

Spontane Beweging

Het causale lichaam – bewustzijn

Het fysieke en subtiele lichaam bestaat uit, en nemen we waar met ons bewustzijn. Dit bewustzijn kan worden uitgebreid van ons lichaam en ego tot ver buiten (of binnen) alles wat we waarnemen of realiteit noemen. De vaardigheid om gewaar te zijn van ons bewustzijn en deze te kunnen expanderen is ook onderdeel van onze lessen.

In de ontwikkelingspsychologie verloopt onze groei van het fysieke lichaam (behoeftes/emoties), naar het subtiele lichaam (mind/rationeel) en dan het causale lichaam (zelfactualisatie). Of grof gezegd pre-rationele, rationele en post-rationele fase. Alle lichamen zijn op ieder moment aanwezig maar de vaardigheid om deze te kunnen erkennen en er eigenaarschap over te nemen, hangt af van de volwassenheid van de persoon. Zie het figuur hiernaast.

De bewustwording, eigenaarschap en ontspanning van de drie lichamen zorgt voor meer fysieke-, mentale-, emotionele- en existentiële welzijn.

Causale lichaam

Meditatie

De Qi Gong & Taiji combilessen zijn uitermate geschikt om in beweging het fysieke en subtiele lichaam te onderscheiden, trainen, ontspannen en samen te laten werken. De meditatieles vindt op een veel kleiner bewegingsniveau plaats. Tijdens de meditaties komt het causale lichaam meer aan bod. Grof gezegd ligt de focus bij de meditatie op twee groeipijlers: verlichting en volwassenwording. Verlichting is het proces van bewustwording en ontspanning van je aandacht over de drie lichamen. Dit resulteert in een onbevooroordeelde, alerte en heldere staat van zijn. Vervolgens kan je ervoor kiezen om in deze onbevooroordeelde staat je emoties en gedachten te observeren, verzoenen en te integreren in je persoonlijkheid. Door het toekennen van je behoeftes, emoties en gedachten aan het juiste psychologische ontwikkelingsstadium (binnen de ontwikkelingspsychologie) ontstaat de mogelijkheid tot een steeds bredere blik en inlevingsvermogen: volwassenwording. Via de integratie van beide groeiprocessen cultiveer je wijsheid en compassie. Er is in de les ook aandacht voor een ontspannen houding, motivatie en verschillende vormen van meditatie. Hiermee kun je zelf kiezen welke vorm het beste bij jou en je levensstijl past.

(Externe) krachten

De verbindende, drijvende factor tussen alle lichamen en de expansie hiervan noemen we ook wel krachten. Tijdens de lessen word je meer bewust en vaardiger in verschillende krachten, zoals; zwaartekracht – normaalkracht – vibratiekracht – geluidskracht – rotatiekracht – mentale kracht. De vaardigheid ontwikkel je niet met meer controle of macht, maar ter gratie van toelaten, wijsheid en compassie. Zie in het filmpje een voorbeeldje van vibratiekracht in de handen.

Krachten

De lesopbouw

De Qi Gong & Taiji combilessen duren 60 min waarin we de eerste 10 minuten aandacht besteden aan losschudden, aankomen en de zogenaamde ‘basishouding’. Je wordt systematisch begeleid in de meest neutrale fysieke lichaamshouding die je op dat moment kunt aannemen; de basishouding. Vanuit hier kan je waarnemen waar je nog onnodig richting vasthoudt, en waar je in de les aan wilt werken. Vervolgens komen de thema’s en specifieke gebieden aan bod, vaak ondersteund met fysiologische animaties. Daarbij ga je vooral zelf ervaren. Neem niks van ons aan, maar ontdek de intelligentie van je eigen lichaam.

De meditatieles duurt ook 60 minuten waarin we eerst met mobiliteitsoefeningen het lichaam losmaken en aankomen. Daarna worden verschillen thema’s uitgewerkt in meditatiesessies van 9 minuten. De eerste 3 minuten ligt de focus om het fysieke lichaam en techniek, de tweede 3 minuten ligt de aandacht op het fysieke en observeren van het subtiele lichaam en de laatste drie minuten wordt de aandacht verdeeld over alle drie de lichamen. De meeste sessie worden zittend uitgevoerd. Maar er kan ook gekozen worden om te liggen, staan of dansen.

Tussen alle oefeningen komt de uitnodiging om de delen of te vragen. Op die manier leren we van elkaar en blijven we onze patronen toetsen met nieuwe taal en inzichten.

Reflectie

Ben jij graag bewust bezig met je lichaam en haal je voldoening uit het verfijnd onderzoeken van je eigen zijn? Dan zit je hier op de goede plek. We nodigen je dan ook uit om, na het lezen van deze info en het bekijken van de filmpjes, de vraag te stellen; ‘Kunnen deze lessen mijn helpen in het dagelijks functioneren en mijn ontwikkeling?’.

Is je antwoord ja, dan ben je van harte welkom om een keer bij ons een proefles te volgen. Dit kan bij ons 3 keer per jaar tijdens de Open Huis. Schrijf je in voor een proefles of zet je op onze mailinglijst voor een herinnering. Tot snel!

Afsluiting

Praktische informatie

Ochtendlessen:

Gemeenschapshuis Genderdal
Boccherinilaan 6
5653 HE Eindhoven
kijk map

Avondlessen:

BS Strijp Dorp
Apeldoornstraat 1
5651 EN Eindhoven
kijk map

Contact

info@monkeyturtle.nl

Paul: +31 612830067
Alison: +31 642177602

Monkeyturtle © 2024 School of Self Awareness and Development