TIPS VOOR HET VOLGEN VAN DE LESSEN:

 

 • Kom op tijd, liefst 10 minuten eerder
 • Draag schone, ruimzittende, comfortabele kleding
 • Neem een handoek mee
 • Liever geen sieraden en horloge
 • We oefenen op schoeisel met platte zolen
 • Eet een uur voor de les geen zware maaltijd
 • Zorg dat je telefoon uit staat
 • Respecteer je grenzen en die van een ander
 • Als voor jou iets niet goed of prettig voelt geef dat aan en doe de oefening niet mee. Vraag desnoods om een aangepaste oefening.

ONZE VOORWAARDEN:

 

 • Elk seizoen heeft een vast aantal lesweken. De vakanties en Open Weken tellen niet mee. Je schrijft je in voor 1, of meerdere, vaste les(sen) in de week door betaling vooraf aan, of tijdens, de eerste les.
 • MONKEYTURTLE behoudt zich het recht voor om het uurrooster te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te kunnen passen.
 • Instromen kan alleen in de eerste 2 weken van het seizoen (exclusief mensen die op een reserve-lijst staan).
 • Proefles in de eerste twee weken is gratis. Kies je te starten dan betaal je het lesgeld van een heel seizoen. Gemiste lessen mag je dan inhalen.
 • Als je niet kan tijdens je vaste les, dan mag je deze les (hoogstens 3 maal bij een les in de week en 5 maal bij twee of meer lessen in de week) inhalen op een ander moment. Je geeft dit vooraf te kennen (niet met terugwerkende kracht). Inhaallessen moeten binnen het seizoen worden ingehaald. Dit is een service, geen recht! Vaste abonnementen (= een vaste plek) hebben altijd voorrang op inhalers.
 • Prijzen zijn inclusief btw. Betalen gaat per bankrekening. Betaling in termijnen in overleg.
 • Tarieven gelden van 1 sept 2015 t/m 16 juli 20167.
 • Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet terugbetaalbaar. 
 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Blijf binnen de grenzen van je kunnen.
 • Meld alle eventuele klachten van tevoren aan de docent. Laat ook weten of je zwanger bent. Meld verandering in je gezondheidstoestand altijd voor de les.
 • MONKEYTURTLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.